Jak k nám?

Od Letohradu: Pořád po hlavní silnici, až ke křižovatce u kostela. Pak doprava ke kruhovému objezdu, na objezdu doleva. Po hlavní projedete křižovatku u Penny marketu. Projedete další křižovatku a na následující křižovatce na kopci se dáte doprava. Déle pořád po hlavní, dokud po pravé straně neuvidíte žlutou budovu firmy Stepa. Po dalších padesáti metrech je cedule GUVEX a odbočka vlevo na parkoviště.

Od Ústí n. O., České Třebové a Svitav: Pořád po hlavní silnici, až ke kruhovému objezdu, na objezdu doprava (při příjezdu z Ústí jedete kruhovým objezdem rovně). Po hlavní projedete křižovatku u Penny marketu. Projedete další křižovatku a na následující křižovatce na kopci se dáte doprava. Dále pořád po hlavní, dokud po pravé straně neuvidíte žlutou budovu firmy Stepa. Po dalších padesáti metrech je cedule GUVEX a odbočka vlevo na parkoviště.

Od Zábřeha: Za cedulí Lanškroun po několika metrech je cedule GUVEX a odbočka vpravo na parkoviště.

Od Moravské Třebové: Po hlavní silnici, až ke křižovatce, kde dáte přednost v jízdě. Na křižovatce doprava a na následující křižovatce na kopci se dáte doprava. Déle pořád po hlavní, dokud po pravé straně neuvidíte žlutou budovu firmy Stepa. Po dalších padesáti metrech je cedule GUVEX a odbočka vlevo na parkoviště.

Poloha města Lanškroun
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ: 104290
Podpora EU